← home

Cristian Stanescu

Parlamentare 2004

Stanescu
Cristian
parlamentar
BV
2004
PRM
Membru CJ Brasov
Simultan membru CJ si membru consiliul Regia Autonoma Drumuri si Poduri judetene
APR, PD

Europarlamentare 2007

Stanescu
Cristian
Europarlamentar
n-a
Loc 5
2007
PRM
ca membru al Consiliului Judetean Brasov intre 2000 si 2004 s0a aflat in incompatibilitate, fiind in acelasi timp in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de drumuri si poduri
APR, PD