Doru Adrian Pănescu


Doru Adrian Pănescu, 62 ani, candidat pentru Senat din partea PSD în judetul Iași (poziția 1).

Vezi declarație de avere și declarație de interese.

  • Doctorat

    1989 - 1994 titlul de doctor în Ingineria sistemelor (Științe inginerești)

  • Funcții după 1989

    profesor universitar, presedinte al Senatului Universitaății Tehnice Gheorghe Asachi din IS . Un CV - http://alegeri2016.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2016/02/Panescu-Doru.pdf

  • Observatii

    În declarațiile de avere și de interese a scris că-l cheamp Adrain Dan Pănescu și nu Adrian Doru Pănescu.